Green Chemical Safety Box

Green Chemical Safety Box


Project Description
  • 0
  • May 29, 2017
Грийн Химистри ХХК -аас Green Chemical Safety Box -ийг танилцуулж байна.
Химийн бодис алдагдсан үед аюул, эрсдэлийг багасгаж арилгах зориулалттай иж бүрдэл юм.

Үнэ – 250,000 ₮