Лабораторийн голын ширээ

  • 0 5 гарч

    ЛАБОРАТОРИЙН ГОЛЫН ШИРЭЭ

    Манай  компани хэрэглэгчдийн захиалгын дагуу лабораторийн  төвийн болон хажуугийн ширээ,  физик ширээ, угаалтууртай ширээ, бодисын шүүгээ гэх мэтчилэн лабораторийн  бүх тавилгыг мэрэгжлийн өндөр түвшинд  гүйцэтгэж, энэ зах зээлд тэргүүлэн ажиллаж байна. Манай гол давуу тал нь химийн бодист тэсвэртэй  материалаар, лабораторийн  тань онцлог,  орон зайн хэмжээнд тохируулан загварыг гаргаж, таны саналыг тусган үйлдвэрлэдэг. Мөн борлуулалтын дараах угсралт суурилуулалт болон гэрээт дуудлагын засвар үйлчилгээг эрхлэн явуулдаг.