ААС (Атом шингээлтийн спектрофотометр)

  • 0 5 гарч

    Атом шингээлтийн спектрофотометр Английн PG брэндийн AA500FG

    Энэхүү PG брэндийн AA500FG маркийн Атом шингээлтийн спектрофотометр нь хамгийн орчин үеийн лабораторийн шаардлагыг хангасан өндөр нарийвчлалтай үр дүн үзүүлдэг  аналитик  судалгааны автомат төхөөрөмж  юм. AA500FG –  энэ загвар нь дөлийн болон Графит ийн төхөөрөмжийг хамтатгасан бөгөөд шатаах  зуухны орчины нөхцөлийг урдчилан тохируулах боломжтой. AA-Win software програмыг  суулгаж баталгаажуулсанаар хамтад нь  төхөөрөмжийг  хянах, горимийг солих нь маш хялбар энгийн болсон.