WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT do.order_status FROM gc_dokan_orders AS do LEFT JOIN gc_posts p ON do.order_id = p.ID WHERE do.seller_id = 0 AND p.post_type = 'shop_order' AND p.post_status != 'trash'

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT SUM(order_total) as earnings FROM gc_dokan_orders WHERE seller_id = 0 AND order_status IN('wc-completed', 'wc-processing', 'wc-on-hold')


Notice: Trying to get property 'earnings' of non-object in /home/greenche/public_html/wp-content/plugins/dokan-lite/includes/functions.php on line 437

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (56,57,58,68,69,59,60,82,80,140) ORDER BY meta_id ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (5972) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (258,259,255,260,261,262,265,264,266,267,268,270,269,271) ORDER BY meta_id ASC

Австрали улсын Morgan advanced materials үйлдвэрийн EMF-C загварын купеляцийн зуух – Грийн Химистри ХХК – Green Chemistry LLC

Австрали улсын Morgan advanced materials үйлдвэрийн EMF-C загварын купеляцийн зуух

Австрали улсын Morgan advanced materials үйлдвэрийн EMF-C загварын купеляцийн зуух

Тодорхойлолт

Д/д Үзүүлэлтийн нэр Параметрийн утга
1 Загвар EMF-C
2 Зуухны дотоод диаметр, мм Өндөр-200мм, өргөн-260мм, урт-460мм
3 Хамгийн их халах ажлын температур 1200°С
4 Ихэввчлэн хэрэглэх ердийн температур 900°С-1100°С
5 Температурын сенсор 1300°С –ээс доошгүй температурт ашиглагдах К төрлийн термопар
6 Үүсгүүр 220В, 50Гц
7 Халаагч элемент Карборунд электрод
8 Фаз 3
9 Хамгийн их градус хүртэл халах хугацаа 60 минут
10 Удирдлага 1 градусын нарийвчлалтай тодорхой градуст тохируулах боломжтой автомат элекроник удирдлагатай

сэтгэгдэл

Одоогоор ямар ч сэтгэгдэл алга байна.


Хянан эхний бүтээгдэхүүн “Австрали улсын Morgan advanced materials үйлдвэрийн EMF-C загварын купеляцийн зуух”

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!