WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT do.order_status FROM gc_dokan_orders AS do LEFT JOIN gc_posts p ON do.order_id = p.ID WHERE do.seller_id = 0 AND p.post_type = 'shop_order' AND p.post_status != 'trash'

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT SUM(order_total) as earnings FROM gc_dokan_orders WHERE seller_id = 0 AND order_status IN('wc-completed', 'wc-processing', 'wc-on-hold')


Notice: Trying to get property 'earnings' of non-object in /home/greenche/public_html/wp-content/plugins/dokan-lite/includes/functions.php on line 437

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (56,57,58,68,69,59,60,82,80,140) ORDER BY meta_id ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (5962) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (258,259,255,260,261,262,265,264,266,267,268,270,269,271) ORDER BY meta_id ASC

Агаар дахь тоосонцор хэмжих багаж / TSI АНУ /DustTrak II Aerosol Monitor 8530 – Грийн Химистри ХХК – Green Chemistry LLC

Агаар дахь тоосонцор хэмжих багаж / TSI АНУ /DustTrak II Aerosol Monitor 8530

Агаар дахь тоосонцор хэмжих багаж / TSI АНУ /DustTrak II Aerosol Monitor 8530

SKU: 38-390-141 Ангилал:

Тодорхойлолт

Үндсэн үзүүлэлтүүд:

Үзүүлэлтийн нэр Заалтууд
1 Мэдрэгчийн төрөл 90º-н гэрлийн сарнил, лазер гэрлийн фотометр
2 Тоосонцрын хэмжих хүрээ 0.1-ээс 10µm
3 Агаар соруулах хурд 1.4-3 л/мин (тохируулах боломжтой)
4 Сорох хурдны нарийвчлал ±5%
5 Аэрозолын концентрацийн хязгаар 0,001мг/ -ээс 400 мг/
6 Нарийвчлал ±0,1% эсвэл 0.001мг/
9 Тэг утгын тогтворжилт 24 цаг бүрт 10секундын тогтмол хугацаатай ±0.002 мг/ тогтворжилттой
10 Температурын хамаарсан алдаа 1ºС бүрт +0.001 мг/
12  

Жингийн аргаар харьцуулагч

37мм-н фильтр тогтоогч (Жингийн аргатай харьцуулан тохиргоо хийх боломжтой)
13 Ажиллах температур 32 -оос 120°F (0 –ээс 50°C)
14 Хадгалах температур -4 to 140°F (-20 to 60°C)
15 Харьцангуй чийгшил 0-оос 95%
16 Дэлгэц 5,7” VGA өнгөт, мэдрэгчтэй
17 Багажийн хэмжээ, жин 13.5 х 21.6 х 22.4 см, 1.6кг

(2 батарейтай үед 2.5 кг)

18 Баталгаат хугацаа 2 жил

сэтгэгдэл

Одоогоор ямар ч сэтгэгдэл алга байна.


Хянан эхний бүтээгдэхүүн “Агаар дахь тоосонцор хэмжих багаж / TSI АНУ /DustTrak II Aerosol Monitor 8530”

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (2) ORDER BY meta_id ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (6013) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (6099) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (5958) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (5952) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC