Атом шингээлтийн спектрофотометр Английн PG брэндийн AA500FG

Атом шингээлтийн спектрофотометр Английн PG брэндийн AA500FG

Энэхүү PG брэндийн AA500FG маркийн Атом шингээлтийн спектрофотометр нь хамгийн орчин үеийн лабораторийн шаардлагыг хангасан өндөр нарийвчлалтай үр дүн үзүүлдэг  аналитик  судалгааны автомат төхөөрөмж  юм.

AA500FG –  энэ загвар нь дөлийн болон Графит ийн төхөөрөмжийг хамтатгасан бөгөөд шатаах  зуухны орчины нөхцөлийг урдчилан тохируулах боломжтой. AA-Win software програмыг  суулгаж баталгаажуулсанаар хамтад нь  төхөөрөмжийг  хянах, горимийг солих нь маш хялбар энгийн болсон.

SKU: 38-394-137 Ангилал:
Compare

Тодорхойлолт

Стандарт онцлогууд

 • Windows 7 professional үйлдэлийн системийн стандартад тохируулан төхөөрөмжийн ПС системийг нь хийсэн. Програмийн тусламжтай  төхөөрөмж ба автодзаторыг бүрэн хянах боломжтой.
 • AA-Win software-г урьдчилан суулгах хэрэгтэй.
 • AA-Win software нь дөлийн 8 лампыг болон онцгойлсон лампийн дөлийг хянах

боломжтой

 • D2 ламп болон баскгроундыг  өөрөө тохируулах системийг үндсэн төхөөрөмжинд суулгаж өгсөн
 • Czerny-Turnermonochromator нь өндөр нарийвчлалтай өчүүхөн жижиг оптикоор нэвтрэх  хамгийн их гэрлийн туяаг  компюьтораар баталгаатай хянах
 • Унверсал автодозаторыг төхөөрөмжийн нүүрэн талд суулгахаар тохируулагдан хийгдсэн.
 • Шингээлт ба  ялггаруулалтын үед  гарфикийн мурийн өндөр, мурийн хэсэг, үргэлжилсэн хэсгийн болон  гараар нэгтэх горимуудтай

Дөлийн орчны онцлогууд

Дөлийн гурван системийг зөвшөөрдөг.  Агаар/ацетитлен энэ стандарт төхөөрөмжинд байдаг.

N2O/ ацетитлен болон агаар/LPG-г хэрэглэгчийн хүсэлтээр нэмэлт төлбөрийн нөхцөлөөр хийдэг

Агаар/ацетитлен

 • 10см-н шатаагч толгойтой дөлийн систем стандарт төхөөрөмжинд байдаг
 • Өндөр мэдрэмжтэй (Cu 2ppm > 0.28A) шүршигч  суурилагдсан.

N2O/ ацетитлен

 • Хийнд зориулсан 5см- шатаагчыг гол элементүүдийг( жишээ нь Aluminium, Tin, Titanium, Calcium and Vanadium) ионжуулахад  хэргэлдэг.
 • Дөлийг унтраах болон хийний  хаалтыг компьютороор бүрэн хянах боломжтой

Aгаар/(LPG)

 • Шүлтлэг металлыг  (жишээ нь Potassium, Sodium болон Lithium,)Бага темпратурын үед төгс задлан тусгайлан ялгаруулалт хийх  үед бага даралтаар шатаах үед хэргэлдэг
 • Энэ горим нь ацетитлены олдоц муутай орнууд байдаг  энэ үед  Aгаар/(LPG)

хамгийн эрэлттэй систем байдаг.

Аюулгуйн онцлогууд

Бүх хийнд зориулагдсан даралт хянагчтай

 • Шатаагчыг  танигч
 • Дөлийн мэдрэгчтэй
 • Хийн  алдагдалыг  илрүүлэгч
 • Аюулгүйн хаалтын системтэй

 

Графитийн шатаах зуухын  атомезрийн онцлог

Графит зуух шүршигч нь 2 хэлбэртэй.

 1. AA500G  төхөөрөмжийн  графитзуухны толгойд суурилгадсан гэрэлийн зам хоолой
 2. AA-Win software-д суурилагдсан энгийн үйлдэлийн системээр удирдагдах  AA500G төхөөрөмжийн  графитзуухны толгойн ар талд   суурилгадсан дөлийн шуршигчийн иж бурдэлийн

Шатаах зуухны толгойн дизайн

 1. Хөндлөн толгойн загавар нь энэ төрлийн техникийн задлан шинжилгээнд гардаг асуудалуудыг халаалт ба хөргөлтийн буцах холбооны системээр үр ашигтайгаар шийдсэн загвар
 2. Өндөр температурт тэсвэртэй тусгай бүрхүүлтэй(Pyrolytically)Графит ийн гуурс
 3. Хуруу шилний  суурь нь стандартын болон 20мкл -н эзэлхүүнтэй хуруу шилийг хийх боломжтой volumes up to 20ul.

Халаалалтын програм

 1. 10 шатлалбараар халаах боломжтой. AA-Win software-р удирдах урьдчилантохируулах боломжтой
 2. Графит  зуухний гуурсийг хөргөх усан систем  нэмэлтээр суулгаж болно.

 

Үндсэн үзүүлэлтүүд:

Үзүүлэлтийн нэр Заалтууд
1 Долгионы уртын хамрах хурээ 190nm – 900nm
2 Монохроматора Czerny-Turner-и тохиргоотой
3 Спектрийн зурвасын өргөн 0.1nm, 0.2nm, 0.4nm, 1.0nm, 2.0nm, (програмаар сонгоно).
4 Долгионы уртын нарийвчлал ± 0.15nm
5 Долгионы уртын сэргээгдэх байдал < 0.05nm
6 Нарийвчлал 0.2nm ± 0.02nm
9 Үндсэн тогтворжилт 0.005A/30min
10 Мэдрэмж   (cu) 2 μg/ml шингээлтийн үед > 0.28A (дөлийн үед)
12 Илрүүлэх хязгаар Cu < 0.004 μg/ml (дөл) Cd < 0.4 x 10-12g (Графит  зуух)
13 Тогтворжилт Cu < 0.7% (Air/Acetylene flame)

Ba < 1.0% ( Nitrous oxide/Acetylene flame)

Cu < 2.0% Cd < 2.0% (Graphite Furnace)

14 Фон засвар ус төрөгчийн нум, өөрөө өөрчлөх
Дөлөн анализийн
15 Дөлийн  төрөл Air/Acetylene, Nitrous Oxide/Acetylene, Air/Propane (LPG)
16 Detection Limit Cu < 0.004ug/m
17 Концентрацын шинж чанар Cu < 0.02 μg/ml, Ba < 0.15 mg/ml (N2O/Acetylene)
18 Тогтворжилт Cu < 0.7% (Air/Acetylene Flame) Ba < 1.0% (Nitrous Oxide/Acetylene Flame)
19 Шатаагч толгойнууд титаниум
20 Шүршигч ашигт үйлийн коэффициент өндөртэй  шил
21 Атомоор шүршигч хэсэг Исэлдэлтээс хамгаалгдсан материал
22 Байрлал тохируулагч автомат
23 Аюулгуйн функцууд Шатаагч толгойг танигч, дөлийн мэдрэгч, хийний алдагдалын мэдрэгч. хийний даралтийн мэдрэгч , хучдэлийн алдагдалийн хамгаалалт, Грабитийн усан хөргөлт, темпратурын илүүдэлийг мэдрэгч

Гарабит зуухын  анализ

 

Үзүүлэлтийн нэр Заалтууд
1 Гарабитийн толгой Хөндөлөн халаагч
2 Темпратурийн хүрээ Ambient – 2650C
3 Халаалтын программ 10 үе шат хүртэл. Хатаах, шатаах, Atomisation, Цэвэрлэгээ
4 Эргэх холбоо Хүчдэл, Оптик температурыг хянах эргэх холбоотой
5 Мэдрэмж   (Сu) 0ng/ml Absorption > 0.40Abs
6 Илэрүүлэх хязгаар Cd < 0.004ng/ml
9 Тогтворжилт Cu < 2.0%, Cd < 2.0%
10 Гарбитийн дээжний сав Pyrolytically бүрсэн платфортай
12 Дээжний  хэмжээ 20ul хүртэл
13 Грабитын  хөргөлт Water Circulator Available
14 Аюулгуйн функцууд Температур мэдрэгч Аргон Даралт мэдрэгч, Усны урсгалын мэдрэгч, Эвдрэлтэй Tube хамгаалах

 

Өгөгдөл боловсруулалт

Data Processing
PC System PC, Windows 7 Professional Operating System
Operating Program AA Win Pro software
Analytical Methods Flame AA, Flame AE, Graphite Furnace, Hydride Generation
Readout Mode Continuous, Manual, Peak Height, Peak Area
Calibrations Multi-Standard Calibration, Standard Addition, Interpolation
Data Storage Analytical results, instrument and measurement parameters, signal profile, calibration curve
Power Requirements
Main Unit 220VAC 50/60Hz
Graphite Power Supply 220VAC 50/60Hz Instantaneous power 5KW Current rating 7KW
Dimensions
Main unit 110cm x 54cm x 54cm 75Kg
Graphite Power Supply 50cm x 54cm x 54cm 70Kg
Data Processing
PC System PC, Windows 7 Professional Operating System
Operating Program AA Win Pro software
Analytical Methods Flame AA, Flame AE, Graphite Furnace, Hydride Generation
Readout Mode Continuous, Manual, Peak Height, Peak Area
Calibrations Multi-Standard Calibration, Standard Addition, Interpolation
Data Storage Analytical results, instrument and measurement parameters, signal profile, calibration curve
Power Requirements
Main Unit 220VAC 50/60Hz
Graphite Power Supply 220VAC 50/60Hz Instantaneous power 5KW Current rating 7KW
Dimensions
Main unit 110cm x 54cm x 54cm 75Kg
Graphite Power Supply 50cm x 54cm x 54cm 70Kg

 

Үзүүлэлтийн нэр Заалтууд
1 РС систем PC, Windows 7 Professional Operating System
2 Operating Program AA Win Pro software
3 Анализийн арга Дөлийн атом шингээлтийн, дөлийн атомын emission , Hydride Generation
4 Унших  горим Тасралтгүй, гараар, пикийн өндөрөөр, пикийн талбайгаар
5 Тохируулга Multi-Standard Calibration, Standard Addition, Interpolation
6 Data Storage Шинжилгээний үр дүн, багаж, хэмжилтийн параметрүүд, дохионы мэдээлэл, тохируулгын муруй хадгалах
9 Хэргэлэх чадал гарбит зуух 220VAC 50/60Hz Instantaneous power 5KW Current rating 7KW

 

Стандарт иж бүрдэл

Үзүүлэлтийн нэр Заалтууд
1 Үндсэн багаж 1
2 AA500 ашиглалтын гарын авлага 1
3 Хэмжилтын аргачлалийн заавар 1
4 Аюулгүйн заавар 1
5 Системийн баталгаажуулалтын баримт бичиг 1
6 Өгөгдлийн кодлогдсон Агаарын / Ацетилен шарагч 1
7 Шилэн Nebuliser 1
8 Хөндий  катодын лампны суурь 8
9 цахилгаан кабелиуд 2
10 Агаарын хийн хойлой 1
11 Acetylene хийн хоолой 1
12 Drain Trap and Tubing 1
13 Багажны сет 1
14 Төрөл бүрийн байгалийн хийн хоолой 1
15 Гарбитын хоолой 10
16 Аргон хийний хоолой 1
17 Грабитыг холбох кабел 1
18 пипетка 1
19 Пипетканы хошуу 1

 

сэтгэгдэл

Одоогоор ямар ч сэтгэгдэл алга байна.


Хянан эхний бүтээгдэхүүн “Атом шингээлтийн спектрофотометр Английн PG брэндийн AA500FG”

Vendor Information

 • No ratings found yet!

General Enquiries

There are no enquiries yet.