WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT do.order_status FROM gc_dokan_orders AS do LEFT JOIN gc_posts p ON do.order_id = p.ID WHERE do.seller_id = 0 AND p.post_type = 'shop_order' AND p.post_status != 'trash'

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT SUM(order_total) as earnings FROM gc_dokan_orders WHERE seller_id = 0 AND order_status IN('wc-completed', 'wc-processing', 'wc-on-hold')


Notice: Trying to get property 'earnings' of non-object in /home/greenche/public_html/wp-content/plugins/dokan-lite/includes/functions.php on line 437

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (56,57,58,68,69,59,60,82,80,140) ORDER BY meta_id ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id, tt.parent, tt.count, tt.taxonomy FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (6001) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (258,259,255,260,261,262,265,264,266,267,268,270,269,271) ORDER BY meta_id ASC

J-HPF (Korea) Лабораторийн плитка – Грийн Химистри ХХК – Green Chemistry LLC

J-HPF (Korea) Лабораторийн плитка

Тодорхойлолт

Үндсэн үзүүлэлтүүд:

JISICO -ийн плетка бат бөх, химийн бодист өндөр тэсвэртэй их биенээсээ тусгаарлагдсан тефлон бүрээстэй, ширэмтэй, аюулгүй цахилгааны систем, гайхалтай үр дүнтэй халаалт, орон зайн давчуу нөхцөлд ч байрлуулахад энгийн амар хялбар хэмжээтэй, татах шүүгээ болон бусад төрлийн кабинет дотор тавьж ашиглахад тохиромжтой.

Шинэчлэгдэн сайжирсан микро-процессор удирдах технологи бүхий хэрэглэхэд хялбар энгийн тохируулгатай бөгөөд халаах температурыг өндөр нарийвчлалтайгаар удирдаж болно. 400 см квадрат ажлын талбай нь төрөл бүрийн лабораторийн халуун тэсвэртэй шил савнуудыг тавьж хэрэглэхэд тохиромжтой.

Үзүүлэлтийн нэр Заалтууд
1 Загвар J-HPF
2 Ажлын талбай 200*200 мм
3 Ажиллах температурын хүрээ 5-3500С
4 Чадал 800вт
5 Халах хэсгийн материал Тефлон бүрээстэй хөнгөн цагаан цутгамал
6 функц Авто температурын контролер
7 Оврын хэмжээ 205*245*145 мм
8 Жин 1.9 кг

сэтгэгдэл

Одоогоор ямар ч сэтгэгдэл алга байна.


Хянан эхний бүтээгдэхүүн “J-HPF (Korea) Лабораторийн плитка”

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (2) ORDER BY meta_id ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (6005) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (6266) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM gc_terms AS t LEFT JOIN gc_termmeta ON ( t.term_id = gc_termmeta.term_id AND gc_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN gc_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN gc_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (6263) AND ( ( gc_termmeta.meta_key = 'order' OR gc_termmeta.meta_key IS NULL ) ) ORDER BY gc_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC