Ионы хроматограф IONUS /Герман/

Тодорхойлолт

 

Авто дээжний төхөөрөмж нь үргэлжилсэн анализ хийхэд 192 (48×4) хүртэл дээжийг хийх боломжтой. Дээжүүд нь автамат дээжлэгчид Цельсийн +8 градуст хадгалагдаг

X Y Z тэнхлэгтэй  механик робот нь дээжийг 1мкл  алхамтайгаар дээжний алдагдалгүйгээр шахах боломжтой.

Авто дээжлэгчийн цэвэрлэгч нь шахагчын хушуунд ямар ч дээжний үлдэгдэлгүй баталгаатай цэвэрлэж чаддаг.

Иж бүрдэл

Хөөгч шингэний систем нь

 • 2 тактын насос нь өндөр нарийвчалтай урсгалыг бий болгож чаддаг.Тодорхой хэмнэлээр урсгах эсвэл үргэлжлүүлэн урсгах горимыг хамтдад хэрэглэх .

Хий зайлуулагч Хийгүүжүүлэх хэсэг нэгтгэсэн нь хөөгч шингэний бэлдэх хугацааг багасгаж цаашдын төхөөрөмжийн  үйл ажилгааг баталгаажуулдаг.

Дээжийг ангилах

 • Өөр төрлийн давархайт ялгагч баганууд нь хэрэглэгчийг өөр багтаамжтайтохиромжтой үр дүнг гаргах боломжийг олгодог.

Нягтаруулагч /Suppression/

 • Автомат нягтаруулагчийн систем нь бага сигнал болон дохиотой үед даралтын тогтвортой үр дүнг гаргадаг. Хамгийн бага баталгаат мэдрэх чадвар нь 1 μg/l.

Дамжуулагчын  мэдрэгч

 • Өргөн хүрээний, өндөр мэдрэмжтэй дамжуулагчын мэдрэгч нь үйлдвэрлэлийн уснаас эхлээд нарийн анализ хийх дээжийг хэмжих боломжтой.

 

Үйлдэлийн хяналт / программ хангамж /iControl

 • IONUS хэрэглэгчидэд ашиглахад энгийн хялбар тайлбар шаардлаггүй программ хангамжтай.
 • Шинжилгээний дээж бүрт тохируулагдсан программтай.
 • Төхөөрөмж нь шинжилгээ хийж байх үедээ шинэ дээжний тохиргоог хийх боломжтой.
 • Төхөөрөмжийн чухал параметр болон одоогийн төлөв байдлыг харуулдаг
 • Шинжилгээ бүрийн бүх үр дүн үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүдийг лого файлд докүмент болон хадгалагддаг
 • Бие даасан программ хангамж учир хялбар нээгдэж хадгалалт хялбар явагддаг.

 

Өгөгдөл /цуглуулах боловсоруулах

 • Дамжуулагчийн мэдрэгчээс ирсэн өгөгдөлүүдийг цуглуулах болон боловсруулох систем нь бичиж авдаг.
 • Хромтаграф нь шууд харагддаг.
 • Эндээс дотоод өгөгдөлийн сан өндөр графикийн оргилыг хаяглаж өгдөг
 • Шинжилгээ тус бүрийн үр дүнг бие даасан тайлан болгодог.

 

Үндсэн үзүүлэлтүүд:

Ионы хроматограф
1 Загвар IONUS /Герман/
2 Тодорхойлогдох ионууд Анион = F, Cl, SO4 2-, NO3,

NO2, PO4 3-, Br

Катион: Ca 2+,    Mg 2+ , Na+,

K+,  NH4+,  Li+

3 Илрүүлэх хязгаар 0.01мг/л
4 Ялгагч багана

 

Анион ялгагч багана сольж болдог өөр өөр хэмжээст зэвэрдгүй гангаар хийгдсэн
5 Катион ялгагч багана сольж болдог өөр өөр хэмжээст зэвэрдгүй гангаар хийгдсэн
6 Нягтаруулагч Хэмжилтийн үед үүсэх  дохионы  хэлбэлзлийг  дарж хэмжилтийн нарийвчлалыг  сайжруулахад ашигладаг төхөөрөмж
7 Сорьцын автомат цахилгаан дамжуулах  чадвар тодорхойлогч
8 Элоктрод Термостат бүхий химийн урвалд идэвхигүй зэвэрдэгүй ган электрод
9 Хэмжих хязгаар 0 – 15000 μS/cm
10 Аналог гаралт ±5 вольт
11 Багажын шингэний систем  эргэлтийн систем , шахуурга насос
12 Насосын толгой 10 ml Титаниум
13 Хөөгч шингэний урсгалын хурд 0.01 – 10.00 ml /min in 0,01 ml increments
14 Насосны ажиллагааны үеийн даралт 0–35 MPa (0–5000 psi)
15 Урсгалын хурдны апдагдал < 1% (RSD) at 1 ml/min
16 Холболтын интерфасе 1 USB порт

Aналог гаралт  (цахилгаан дамжуулах  чадвар тодорхойлогч)

17 Программ хангамж Өгөгдөл хадгалах, боловсруулах зэрэг үйлдлийн програм хангамж бүхий IONUS  iControl softwаге программ дагалдана. Багажийн бүх үйл ажиллагаа компьютерээр программчлагдан автоматаар удирдагдан ажилладаг
Компьютер Хроматограф, түүний програм хангамжтай нийцэж саадгүй холбогдож ажиллах боломжтой, windows үйлдлийн систем бүхий компьютер нь дараах шаардлагыг хангасан байх

–       Процессор: intel Соге I3 ба түүнээс дээш

–       Хурд СPU: 3.1Ghz дээш

–       Хатуу диск: SАТА 500Gb буюу түүнээс дээш

–       Түр санах ой /ram/: DDR3 4Gb буюу түүнээс дээш

–       Бусад DvDR+CDRW 521mb gгарnic  сагd, 6хUSB, LAN, 51стандарт  кеуЬоагd, mouse

–       Үйлдлийн систем /OS/: Windows (Епglish)

–       Дэлгэц  17 inch  буюу түүнээс дээш

–                        LCD болон LЕD

 

 

сэтгэгдэл

Одоогоор ямар ч сэтгэгдэл алга байна.


Хянан эхний бүтээгдэхүүн “Ионы хроматограф IONUS /Герман/”

Vendor Information

 • No ratings found yet!

General Enquiries

There are no enquiries yet.