Сертификат

CE сертификат гэж юу вэ?

Шинэ арга барилын удирдамжууд нь бүтээгдэхүүний шаардагдах баталгаажуулалтын түвшинг тодорхойлж, хэрхэн хийх талаар өгүүлнэ. Одоогоор өөр өөр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хамарсан найман өөр модулиудтай. Бүтээгдэхүүнд хамаарах модулийг тодорхойлсны дараа үйлдвэрлэгчид сайн шаардлагыг сайн ойлгож, тэдгээрийг үйлдвэрлэлийн процесст нэгтгэх төлөвлөгөөг боловсруулах ёстой.