Стандарт бодис

Манай кампанид борлуулагдаж буй стандарт бодиснуудын жагсаалт


КодХимийн бодисын нэрОлон улсын нэршил ЦэвэршилтСавлагаа
1СУ00005Натрийн тиосульфат фиксанолSodium thiosulfate ficsanol0.1Н10ш/хайрцаг
2СУ00006Натрийн суурь фиксоналSodium hydroxide ficsanol0.1Н10ш/хайрцаг
3СУ00020Натрийн хлорид 0,1N фиксоналSodium chloride ficsanol0.1Н10ш/хайрцаг
4СУ00021Калийн хлорид 0,1N фиксоналPotassium chloride ficsanol0.1Н10ш/хайрцаг
5СУ00037Азот хүчлийн мөнгө 0,1Н стандардSilver nitrate ficsanal0.1Н1ш/хайрцаг
6СУ00030Давсны хүчлийн фиксоналHydrochloric acid ficsanol0.1Н10ш/хайрцаг
7СУ00031Трилон Б фиксоналEDTA Na ficsanol0.1Н10ш/хайрцаг
8СУ00048Калийн суурийн фиксональPotassium hydroxide ficsanol0.1Н10ш/хайрцаг
9СУ00049Хөрсний стандарт SS2 100грSoil standardMatrix100Гр
10СУ00050Цианид 100млCyanide standard1000ppm100мл
11СУ00051Кьелдали таблетKjeldahl tablet100ш/сав
12СУ00052Анионуудын уусмалAnion multi element standard(F-, Cl-, NO2-, Br-, NO3-, PO43-, SO42-)100мл
13СУ00053Катионуудын уусмалCation multi element standard(NH4+, Ca2+, K+, Li+, Mg2+, Na+)100мл
14СУ00054фосфатын уусмалPhosphate1000ppm100мл
15СУ00055Бромидын уусмалBromide1000ppm100мл
16СУ00056Аммониумын уусмалAmmonia1000ppm100мл
17СУ00057Хлоридын уусмалChloride1000ppm100мл
18СУ00058Нитритын уусмалNitrite1000ppm100мл
19СУ00059Нитратын уусмалNitrate1000ppm100мл
21СУ00060Сульфатын уусмалSulfate1000ppm100мл
22СУ00061Мульти элементMulti element standard100ppm100мл
23СУ00062Барийн уусмалBarium1000ppm100мл
24СУ00063Борын уусмалBoron1000ppm100мл
25СУ00064Төмөрийн уусмалIron1000ppm100мл
26СУ00065Зэсийн уусмалCopper1000ppm100мл
27СУ00066Кадмийн уусмалCadmium1000ppm100мл
28СУ00067Калийн уусмалPotassium1000ppm100мл
29СУ00068Кальцийн уусмалCalcium1000ppm100мл
30СУ00069Кобальтийн уусмалCobalt1000ppm100мл
31СУ00070Магнийн уусмалMagnesium1000ppm100мл
32СУ00071Манганий уусмалManganese1000ppm100мл
33СУ00072Молибденийн уусмалMolybdenum1000ppm100мл
34СУ00073Мөнгөний уусмалSilver1000ppm100мл
35СУ00074Натрийн уусмалSodium1000ppm100мл
36СУ00075Стронцийн уусмалStrontium1000ppm100мл
37СУ00076Никелийн уусмалNickel1000ppm100мл
38СУ00077Селенийн уусмалSelenium1000ppm100мл
39СУ00078Фторын уусмалFluoride1000ppm100мл
40СУ00079Сурьмагийн уусмалAntinomy1000ppm100мл
41СУ00080Хартугалганы уусмалLead1000ppm100мл
42СУ00081Хөнгөнцагааны уусмалAluminum1000ppm100мл
43СУ00082Арсенийн уусмалArsenic1000ppm100мл
44СУ00083Цайрын уусмалZinc1000ppm100мл
45СУ00084Стандарт хий CH4Standard gas methaneБаллон
46СУ00085Стандарт хий COS.CS2.CO2Standard gas mixedБаллон
47СУ00086Стандарт хмй C6H6Standard gas benzeneБаллон
48СУ00008Зууралдлагын стандартCannon Viscosity S6, N14, N35, N75..500мл
49СУ00028кондуктаметрийн уусмал500мл
50СУ00035Карл фишер урвалжhydranal solvent Composite – 5
51СУ00036Гидрокарбон ойлHydrocarbon oil500мл
52СУ00038Коностан стандартConostan standard500мл
53СУ00041РН буфер уусмалBuffer solutionpH=4500мл
54СУ00042РН буфер  уусмалBuffer solutionpH=7500мл
55СУ00043РН буфер  уусмалBuffer solutionpH=9500мл
56СУ00044Сахарозын уусмал 10%Sucrose solution  10%20мл
57СУ00045Сахарозын уусмал 20%Sucrose solution 20%20мл
58СУ00046Сахарозын уусмал 30%Sucrose solution 30%20мл