Сургалт

Танилцуулга

Манай компани химийн салбарын хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны болон борлуулж буй бараа бүтээгдэхүүний мэргэжилтний сургалт зохион байгуулж ажиллаж байна.

Химийн салбарын аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох зорилготойгоор сургалтын орчин бүрдүүлж Хөдөлмөр эрүүл мэнд судлалын үндэсний төвийн тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр гэрчилгээт сургалт зохион байгуулж байна.

Химийн бодис урвалж, зарим өндөр үзүүлэлт, мэдрэмж бүхий нарийн судалгаанд ашиглагддаг тоног төхөөрөмжийг суурилуулах болон тэдгээрийг сурталчлахтай холбогдон тухайн бэлтгэн нийлүүлэгч газраас нь мэргэжилтнүүдэд сургалтыг тогтмол зохион байгуулна.


Химийн хорт бодис хэрэглэж байгаа ажилтны ХАБЭА-н сургалт

Химийн бодистой харьцаж ажилладаг ажилтнуудад химийн бодисын ХАБЭА-н мэдлэг олгох

Монгол улсын хэмжээнд Химийн бодистой харьцаж ажилладаг байгууллагуудын ажилтнуудыг химийн хор аюулаас өөрийгөө болон хүрээлэн буй орчин, хүн, мал, эд материалыг хамгаалах, химийн бодистой зүй зохистой ажиллах арга барилыг сургах, химийн мэргэжлийн болон ХАБЭА-н мэдлэг олгох, дадлагажуулах үүрэгтэй байна.

Сургалт 2017 оны 10 сарын 15-16 -ны хооронд 2 хоног 14 цагийн хугацаатайгаар Химийн хортой болон аюултай бодисын аюулгүй ажиллагааны сургалт судалгааны төв -д  зохион байгуулагдана.

Хичээлийн сэдвийн нэрҮргэлжлэх хугацаа, цаг
1Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж2 цаг
2Химийн бодисын тухай орчин үеийн ойлголт, ангилал1 цаг
3Химийн бодисын ашиглалт, зарцуулалтын бүртгэл, хадаглалт, тээвэрлэлт, шошгожуулалтын менежмент 

1 цаг

4Олон улсын химийн барааны CAS1 цаг
5Хор аюулын тухай лавлах мэдээлэл /ХАЛМ/, түүний ашиглалт, хяналт1 цаг
6Химийн бодисын аюулгүй ажиллагаа1 цаг
7Химийн хортой бодисоор хордсон үед үзүүлэх анхны тусламж1 цаг
8Химийн бодисын аюулгүй ажиллагаанд хэрэглэгдэх хамгаалах хэрэгсэл2 цаг
 9Дадлага 2 цаг
10Шалгалт үнэлгээ 2 цаг
11Нийт14 цаг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *