Техникийн бодис

Манай кампанид борлуулагдаж буй техникийн бодиснуудын жагсаалт


Код Химийн бодисын нэр Олон улсын нэршил Томъёо Cas NO Цэвэршилт
1 ТБ0001 Аммиак Ammonia  water NH4OH 1336-21-6 22-25%
2 ТБ00022 Цууны хүчил Acetic acid H3COOH 64-19-7 85%
3 ТБ00024 Устөрөгчийн хэт исэл Hydrogen peroxide H2O2 7722-84-1 30-35%
4 ТБ00026 Тиомочевин Thiourea CH4N2S 62-56-6 99%
5 ТБ00029 Фосфор хүчлийн натри Trisodium phosphate Na3PO4*12H2O 10101-89-0 98%
6 ТБ00030 Натрийн бисульфид Sodium bisulfite NaHSO3 7631-90-5 98%
7 ТБ00032 Натрийн суурь Sodium hydroxide NaOH 1310-73-2 96%
8 ТБ00040 Хүнсний сод Sodium bicarbonate NaHCO3 144-55-8 99%
9 ТБ0008 Давсны хүчил Hydrochloric acid HCl 7647-01-0 36%
10 ТБ00009 Натрийн шингэн силикат Sodium silicate Na2(SiO2)nO 6834-92-0
11 ТБ00011 Карбоксиметилцеллоз CMC Carboxyl Methyl Cellulose 9000-11-7 99%
12 ТБ00018 Хүхэр хүчлийн төмөр  Ferric sulfate Fe2 (SO4)3 15244-10-7 Fe – 19%
13 ТБ00025 Хартугалганы оксид Lead oxide PbO 1317-36-8 99%
14 ТБ00027 Манганы сульфат Manganese sulfate MnSO4*H2O 10034-96-5 98%
15 ТБ00028 Полиалиуминум хлорид Poly aluminum Chloride AlnCl(3n-m)

(OH)m

20-30%
16 ТБ00033 Ди изо бутил кетон Di isobutyl keton C9H18O 108-83-8 99%
17 ТБ00034 Стеарины хүчил Stearic acid C18H36O2     57-11-4 99%
18 ТБ00035 Натрийн гипохлорид Sodium hypochlorite NaClO 7681-52-9 10-15%
19 ТБ00036 Резин арилгагч уусмал Avasol
20 ТБ00037 Натрийн хлорид Sodium chloride NaCl 7647-14-5 99%
21 ТБ00042 Лимоны хүчил Citric acid C6H8O7*H2O 77-92-9 99%
22 ТБ00044 Катионы шүүгч Cation ion exchange
23 ТБ00045 Анионы шүүгч Anion ion exchange
24 Глауберийн давс Glauber’s salt Na2SO4*10H2O 7727-73-3 99%
25 Глицерин Glycerin C3H8O3 56-81-5 99%
26 Кальцийн карбид Calcium carbide CaC2 75-20-7 Дээд сорт
27 Техникийн сод Sodium carbonate Na2CO3 497-19-8 99%
28 Натрийн тиосульфат Sodium thiosulfate Na2S2O3 7772-98-7 99%
29 Полиакриламид Polyacrylamide 9003-04-7
30 Формалин Formalin CH2O 50-00-0 38-40%
31 Фосфорын хүчил Phosphoric acid H3PO4 7664-38-2 85%
32 Хүхэр хүчлийн зэс Copper sulfate CuSO4·5H2O 7758-99-8 98%
33 Хлорт магни Magnesium chloride MgCl2*6H2O 7791-18-6 46%
34 Хүхэр хүчлийн хөнгөнцагаан Aluminum sulfate Al2(SO4)3 10043-01-3 Al2O3-15%
35 Хүхэрт натри Sodium sulfide Na2S 1313-82-2  60-65%
36 Кальцийн гипохлорид Calcium hypochlorite Ca(OCl)2 7778-54-3 45%
37 Хүхрийн хүчил Sulfuric acid H2SO4 7664-93-9 93-98%
38 Азотын хүчил Nitric acid HNO3 7697-37-2 65-68%