Ургамал хамгааллын бодис

Манай кампанид борлуулагдаж буй ургамал хамгааллын бодиснуудын жагсаалт


Код Нэршил Олон улсын нэр Савлагаа
1 ТБ00038 холимог үр Mixed seed 25кг
2 ТБ00039 Холимог бордоо Mixed fertilizer NPK 15:15:15 25кг
3 Аммоны нитрат Ammonium nitrate 50кг
4 Калийн бордоо Potassium fertilizer 25кг
5 Натрийн бордоо Sodium nitrate 25кг