Accordions

СУРГАЛТ

Манайх химийн бодис урвалж, зарим өндөр үзүүлэлт, мэдрэмж бүхий нарийн судалгаанд ашиглагддаг тоног төхөөрөмжийг суурилуулах болон тэдгээрийг сурталчлахтай холбогдон тухайн бэлтгэн нийлүүлэгч газраас нь мэргэжилтнүүдэд сургалтыг тогтмол зохион байгуулна.


Химийн хорт бодис хэрэглэж байгаа ажилтны ХАБЭА-н сургалт

Химийн бодистой харьцаж ажилладаг ажилтнуудад химийн бодисын ХАБЭА-н мэдлэг олгох

Сургалт 2016-06-24,25нд

Хичээлийн сэдвийн нэр Үргэлжлэх хугацаа, цаг
1 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж 2 цаг
2 Химийн бодисын тухай орчин үеийн ойлголт, ангилал 1 цаг
3 Химийн бодисын ашиглалт, зарцуулалтын бүртгэл, хадаглалт, тээвэрлэлт, шошгожуулалтын менежмент  

1 цаг

4 Олон улсын химийн барааны CAS 1 цаг
5 Хор аюулын тухай лавлах мэдээлэл /ХАЛМ/, түүний ашиглалт, хяналт 1 цаг
6 Химийн ба биологийн бодисын аюулгүй ажиллагаа 1 цаг
7 Химийн ба биологийн хортой бодисоор хордсон үед үзүүлэх анхны тусламж 1 цаг
8 Химийн ба биологийн бодисын аюулгүй ажиллагаанд хэрэглэгдэх хамгаалах хэрэгсэл 1 цаг
9 Химийн бодисын менежментийн шинэ програм 1 цаг
10 Дадлага
11 Шалгалт үнэлгээ
12 Нийт 10 цаг

Donec tellus massa, tristique sit amet condimentum vel, facilisis quis sapien.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *