WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT do.order_status FROM gc_dokan_orders AS do LEFT JOIN gc_posts p ON do.order_id = p.ID WHERE do.seller_id = 0 AND p.post_type = 'shop_order' AND p.post_status != 'trash'

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT SUM(order_total) as earnings FROM gc_dokan_orders WHERE seller_id = 0 AND order_status IN('wc-completed', 'wc-processing', 'wc-on-hold')


Notice: Trying to get property 'earnings' of non-object in /home/greenche/public_html/wp-content/plugins/dokan-lite/includes/functions.php on line 437

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (56,57,58,68,69,59,60,82,80,140) ORDER BY meta_id ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (258,259,255,260,261,262,265,264,266,267,268,270,269,271) ORDER BY meta_id ASC

Хүний нөөц – Грийн Химистри ХХК – Green Chemistry LLC

Бодлого, Журам

Компанийн хүний нөөцийн бодлого зорилго нь компанийн дээдлэх үнэт зүйлс, зорилтод стратеги, урт болон богино хугацааны бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, ажлын бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүний нөөцийг оновчтой сонгох, өндөр мэдлэг боловсрол, ур чадвар бүхий ажиллагсдаар ажлын багийг бүрдүүлэх, тэднийг сургаж, хөгжүүлэхэд оршино.

АЖИЛД АВАХ ЖУРАМ

Бид ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон ажилтан, сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг. Ажилд орохыг хүсэгчдээс сонгон шалгаруулалт хийж ажилтанг ажилд авах үйл ажиллагаа нь “Хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулж авах тухай журам”-ын дагуу дараах үе шаттайгаар явагдана.

БҮРДҮҮЛЭЛТ

Ажилд орохыг хүсэгчдээс дараах материалыг бүрдүүлж авна-Анкет / компанийн www.greenchemistry.mn сайтаас анкет татан авч бөглөх/
-3 % зураг / сүүлийн 3 сарын байдлаар /
-Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар/нотариатаар баталгаажуулсан/
-Цагдаагийн ерөнхий газрын тодорхойлолт
-Иргэний үнэмлэхний хуулбар
-Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
-Өмнөх ажил олгогчийн тодорхойлолт
-Бусад баримт бичиг / шаардлагатай тохиолдолд /

 

АНКЕТ татах


НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *