HACH БОДИС

Манай кампанид борлуулагдаж буй HACH химийн бодиснуудын жагсаалт


Барааны нэр Монгол нэршил Химийн томъёо Каталог дугаар Савлагаа
1 Ammonia Salicylate Reagent Аммоний салицилат C7H9NO3 Cat.26532-99 100ш/пакет
2 Ammonia Cyanurate Аммоний цианурат C3H6N4O3 Cat.36531-99 100ш/пакет
3 FerroVer® Iron Reagent Төмрийн урвалж Fe Cat.21057-69 100ш/пакет
4 Molybdate Reagent Молибдат урвалж Mo Cat.21073-69 100ш/пакет
5 Acid Reagent Хүчлийн урвалж Cat.21074-69 100ш/пакет
6 Citric acid Нимбэгийн хүчил C6H8O7 Cat.21062-69 100ш/пакет
7 Citrate buffer Цитратны буфер Cat.21076-69 100ш/пакет
8 Sodium Periodate Идэмхий натри NaOH Cat.21077-69 100ш/пакет
9 CuVer® 1 Copper Reagent Зэсийн 1 урвалж Cu Cat.21058-69 100ш/пакет
10 Molybdenum 1 Reagent Молибдений 1 урвалж Mo Cat.23524-49 100ш/пакет
11 Molybdenum 2 Reagent Молибдений 2 урвалж Mo Cat.23525-12 50мл
12 NitraVer ® 5 Nitrate Reagent Нитратын урвалж NO3 Cat. 21061-69 100ш/пакет
13 NitriVer ® 3 Nitrite Reagent Нитритийн урвалж NO2 Cat.21071-69 100ш/пакет
14 SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Сульфатын урвалж SO4 Cat.21067-69  100ш/пакет
15 PhosVer® 3 Phosphate Reagent Фосфатын урвалж PO4 Cat. 21060-69 100ш/пакет
16 ChromaVer ® 3 Chromium Reagent Хромын урвалж Cr Cat. 12710-99 100ш/пакет
17 Циклогексанон 100 мл MDB Циклогексан С6Н10О Cat. 14033-32 100мл
18 ZincoVer® 5 Zn Cat. 21066-69 100ш/пакет
19 pHметр 10,01±0,1 Cat. 434-32 15ш/пакет