Агаарын найрлага дахь тоосонцор РМ2.5, РМ10-ийг автоматаар хэмжих АНУ-ын ВАМ 1020 багажын угсралт, суурлуулалт


  • 0
  • June 17, 2016

Сургалт 2014-02-10

Агаарын найрлага дахь тоосонцор РМ2.5, РМ10-ийг автоматаар хэмжих ВАМ 1020 багаж, иж бүрдэл дагалдах программ хангамжийн угсралт суурьлуулалт, дадлагажуулах сургалтыг АНУ-ын МЕT ONE компанийн техникийн зөвлөх инженер Чин Мен хүрэлцэн ирж ЦУОШГ-ын БОХЗТЛаборатори дээр гүйцэтгэж байна.
Сургалтанд ЦУОШГ-ын БОХЗТЛабораторийн мэргэжилтнүүд болон Орхон, Дархан уул аймгийн төлөөлөгчид оролцож байна.
Дээрхи багаж 3 ш-ийг иж бүрдлийн хамт нийлүүлж байгаа бөгөөд хотын агаарын чанарыг хэмжих суурин харуулууд дээр байрлуулахаар төлөвлөж байна.
Сургалт 3 хоног үргэлжилнэ.

Багажын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг

http://www.greenchemistry.mn/index.php?action=viewhealths&ids=140&myid=68&id=38&pid=390  холбоосоор орж сонирхоно уу.