WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT do.order_status FROM gc_dokan_orders AS do LEFT JOIN gc_posts p ON do.order_id = p.ID WHERE do.seller_id = 0 AND p.post_type = 'shop_order' AND p.post_status != 'trash'

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT SUM(order_total) as earnings FROM gc_dokan_orders WHERE seller_id = 0 AND order_status IN('wc-completed', 'wc-processing', 'wc-on-hold')


Notice: Trying to get property 'earnings' of non-object in /home/greenche/public_html/wp-content/plugins/dokan-lite/includes/functions.php on line 437

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (56,57,58,68,69,59,60,82,80,140) ORDER BY meta_id ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (258,259,255,260,261,262,265,264,266,267,268,270,269,271) ORDER BY meta_id ASC

Италийн BEL Engineering брэндийн UV-M51 спектрофотометрийг сургалт – Грийн Химистри ХХК – Green Chemistry LLC

Италийн BEL Engineering брэндийн UV-M51 спектрофотометрийг сургалт

Италийн BEL Engineering брэндийн UV-M51 спектрофотометрийг сургалт


  • 0
  • April 22, 2020

Грийн химистри ХХК нь Италийн BEL брэндийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютерээр ажилладаг билээ. Тус компаний UV-M51 спектрофотометрийг 2018 онд худалдан авсан 10 гаруй байгууллагын мэргэжилтэн, химич нарт 2018 оны 09-р сарын 10-нд багажны ашиглалт, суурилуулалт, ажиллагааны талаар онол, дадлагын сургалт явууллаа. Сургалтыг МУИС-ийн багш Проф, Доктор О.Болормаа, Грийн химистри ХХК хамтран зохион байгууллаа.

🔬Грийн химистри ХХК нь нийлүүлсэн багаж, тоног төхөөрөмжинд тогтмол сургалт явуулж байна.