МОНГОЛД АНХ УДАА ЛАБОРАТОРИЙН СМАРТ СИСТЕМ, СМАРТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХУДАЛДААНД НЭВТРҮҮЛЛЭЭ.

МОНГОЛД АНХ УДАА ЛАБОРАТОРИЙН СМАРТ СИСТЕМ, СМАРТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХУДАЛДААНД НЭВТРҮҮЛЛЭЭ.


  • 0
  • April 7, 2017

Бид Монголд анх удаа лабораторийн смарт систем, смарт төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлэхээр БНСУ-ийн Дэхан группийн үйлдвэрлэсэн лабораторийн смарт төхөөрөмжүүдийг Монгол улсад борлуулах онцгой эрхт дистрибьютерээр сонгогдон ажиллаж байна.
Лабораторийн төхөөрөмжүүд смарт системтэй болсноор эрдэмтэд судлаачид, үйлдвэр аж ахуй нэгж байгууллагууд төхөөрөмжүүдээ алсаас буюу IPAD, Smart phone ашиглан дурын байрлал цаг хугацааг үл харгалзан ажиглах, хянах өгөгдөлд боловсруулалт хийх бүрэн боломжтой боллоо.