ОТ Бидний Бахархал

ОТ Бидний Бахархал


  • 0
  • June 14, 2018

Оюу толгой ХХК-нь өөрийн ажилтнууд болон ханган нийлүүлэгч компаниудын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүн чухалчлан үзэж тэдгээрт учрах эрсдэлийг бууруулан ажиллаж байгаа нь Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын дунд Нэн түрүүнд ХАБ бодлогыг дэлхийн жишигт хүргэх нийгмийн хариуцлагын цоо шинэ алхам юм.Бид Оюу Толгой ХХК-ны ханган нийлүүлэгч гэдгээрээ бахархдаг. #ОТБиднийБахархал