WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT do.order_status FROM gc_dokan_orders AS do LEFT JOIN gc_posts p ON do.order_id = p.ID WHERE do.seller_id = 0 AND p.post_type = 'shop_order' AND p.post_status != 'trash'

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_dokan_orders' doesn't exist]
SELECT SUM(order_total) as earnings FROM gc_dokan_orders WHERE seller_id = 0 AND order_status IN('wc-completed', 'wc-processing', 'wc-on-hold')


Notice: Trying to get property 'earnings' of non-object in /home/greenche/public_html/wp-content/plugins/dokan-lite/includes/functions.php on line 437

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (56,57,58,68,69,59,60,82,80,140) ORDER BY meta_id ASC

WordPress database error: [Table 'greenche_gcw.gc_termmeta' doesn't exist]
SELECT term_id, meta_key, meta_value FROM gc_termmeta WHERE term_id IN (258,259,255,260,261,262,265,264,266,267,268,270,269,271) ORDER BY meta_id ASC

Тигель буюу аяганцар гэж юу вэ? – Грийн Химистри ХХК – Green Chemistry LLC

Тигель буюу аяганцар гэж юу вэ?

Тигель буюу аяганцар гэж юу вэ?


  • 0
  • June 20, 2016

Энэ нь магнийн ислийг шингэнтэй зуурч хийсэн шавар аяганцар. Хүдрийг өндөр температурт зууханд шатааж, хялбар уусамтгай хэлбэрт оруулан, түүний найрлага дахь элементүүдийг тодорхойлох лабораторийн шинжилгээнд аяганцарыг /тигель/-ийг ашигладаг. Уг аяганцар нь галд маш их тэсвэртэй тул төрөл бүрийн эрдэс, металлын орц хэмжээг тогтоох шинжилгээнд ашигладаг. Эрдэс түүхий эдэд агуулагдаж байсан төрөл бүрийн хүнд металлууд шингэж үлдсэн байх магадлалтай байдаг тул эдгээр хуучин аяганцарыг ахуйн хог хаягдлын ландфиллд хаяж устгадаггүй харин аюултай хог хаягдал болгон авч үздэг. Гэхдээ өндөр хэмд боловсруулалт хийхэд ашигласан тул ямарваа нэг дэгдэмтгий хий, тоос, тоосонцор байх боломжгүй юм.