Химийн бодисын зүй зохистой хэрэглээ, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал.

Химийн бодисын зүй зохистой хэрэглээ, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал.


  • 0
  • June 20, 2016

Семинар-Сургалт 2013-06-21.

Ерөнхий зохион байгуулагч Грийн химистри ХХК, хамтран зохион байгуулагч Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Орхон аймгийн ЗДТГ, МХХИНХ

Анхдугаар сургалт семинарт Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого зохиоцуулалтХимийн бодисын зүй зохистой хэрэглээ, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал. Семинар-Сургалт 2013-06-21.

Ерөнхий зохион байгуулагч Грийн химистри ХХК, хамтран зохион байгуулагч Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Орхон аймгийн ЗДТГ, МХХИНХ

Анхдугаар сургалт семинарт Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого зохиоцуулалтын асуудал эрхэлсэн үндэсний зөвлөл,
БОНХЯ, МХЕГ, Орхон аймагт химийн бодис импортлох, хадгалах, ашиглах үйл ажиллагаа явуулдаг
төрийн болон орон нутгийн аж ахуй нэгж, байгууллагуудаас нийт 70 гаруй төлөөлөгч оролцож химийн бодисын зүй зохистой
хэрэглээ, хууль норм дүрэм, стандартын талаар хичээл сонсож, тулгамдаж байгаа асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай хэлэлцлээ.ын асуудал эрхэлсэн үндэсний зөвлөл,
БОНХЯ, МХЕГ, Орхон аймагт химийн бодис импортлох, хадгалах, ашиглах үйл ажиллагаа явуулдаг
төрийн болон орон нутгийн аж ахуй нэгж, байгууллагуудаас нийт 70 гаруй төлөөлөгч оролцож химийн бодисын зүй зохистой
хэрэглээ, хууль норм дүрэм, стандартын талаар хичээл сонсож, тулгамдаж байгаа асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай хэлэлцлээ.