Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцаж ажилладаг ажилтны ХАБЭА -н сургалт

Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцаж ажилладаг ажилтны ХАБЭА -н сургалт


  • 0
  • August 29, 2017

Грийн Химистри ХХК нь Хөдөлмөрийн яам, Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд Судлалын төв, ХАБЭА-н Гурван талт үндэсний хорооноос олгосон албан ёсны гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн дагуу “Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцаж ажилладаг ажилтны ХАБЭА -н сургалт” -ыг тогтмол харилцагч байгууллага, хамтын ажиллагааны гэрээт компаниудын төлөөллийг оролцуулан 2017 оны 08-р сарын 28-29 өдрүүдэд өөрийн байран дээр явуулж байна.
Сургалтыг Хөдөлмөрийн яамны сайдын батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу тогтмол явуулж гэрчилгээ олгож байна.

ГРИЙН ХИМИСТРИ ХХК.